Wie was Lorenzetti?

De gebroeders Pietro en Ambrogio Lorenzetti waren Italiaanse schilders uit de eerste helft van de veertiende eeuw.

Beide schilders hebben diverse innovaties in de schilderkunst geïntroduceerd:
- de eerste schaduw
- psychologie van hun modellen
- de eerste echte sterrenhemel
-
liefde voor het landschap

In dit tijdperk van de zgn. 'laat-gotiek' waren zij tijdgenoten van Giotto en Simone Martini.
Zij woonden en werkten in Siena, in Toscane.

Pietro Lorenzetti is befaamd geworden door de
muurschilderingen over het leven van Jezus die hij in de Franciscusbasiliek in Assissi heeft gemaakt.
In zijn werk is de persoonlijke emotie van de afgebeelde
personen goed te zien.
Hij was de eerste die een schaduw schilderde en de eerste
schilder die echte sterrenbeelden afbeeldde.

Ambrogio Lorenzetti had als eerste schilder oog voor de psychologische kant van de afgebeelde personen.
Zo beeldt hij Maria af, als die de engel Gabriël ziet binnenkomen,
als een bange vrouw.
Dat bracht hem in conflict met de kerk, die liever een vrome Maria afgebeeld zag (zie het Lorenzetti Cahier Een Engel in je Kamer).

Ambrogio was de eerste die een schilderij maakte met een
puur landschap zonder figuren, iets dat pas driehonderd jaar
later in de schilderkunst in zwang kwam.

De beide broers overleden tijdens de grote pestepidemie
van 1348.


 Pietro Lorenzetti: Kruisafname, plm.1320.
Muurschildering in de Franciscus-basiliek in Assisi.

Ambrogio Lorenzetti: De Gevolgen van Goed Bestuur (fragment), 1338.
Muurschildering in het Palazzo Pubblico in Siena.

Het Lorenzetti Cahier 8 is geheel gewijd aan deze twee onderschatte schilders uit de veertiende eeuw.

Ga naar Lorenzetti Cahier 8