Lorenzetti Cahier 8

 

Pietro en Ambrogio Lorenzetti
Twee veertiende-eeuwse schilders

De gebroeders Lorenzetti - wellicht de meest onderschatte
schilders uit de kunst - hebben een grote invloed
gehad op het kunstleven van hun tijd en ver daarna.
Over de filosofische Ambrogio en de dramatische
Pietro.


Pietro en Ambrogio Lorenzetti
Two painters from the fourteenth century

The Lorenzetti brothers are perhaps the most underestimated
painters in art history. They had a great influence on the art
of their time and beyond. About the philisophical Ambrogio
and the damatic Pietro.

       
Pietro en Ambrogio
Lorenzetti Cahier 8
December 2002
ISBN 90-806155-5-2
Prijs: €
8,50

Klik hier voor bestellen.
Order here