WEBLABYRINTH is an interactive journey throughHeaven, Earth and Underworld: the universe of the Lorenzetti Foundation.
In this virtual museum you will find thousands of pages, images and objects.
The WEBLABYRINTH consists of nine 'spheres'.
Search for the (hidden) connections to discover a wonderful world.

Het WEBLABYRINTH is een interactieve dwaaltocht door Hemel, Aarde en Onderwereld: het universum van Stichting Lorenzetti.
In dit virtuele museum vind je duizenden pagina's, beelden en voorwerpen.
Het WEBLABYRINTH bestaat uit negen sferen.
Klik op de (verborgen) links en ontdek een verrassende wereld.