Vriend van Lorenzetti worden is nu extra voordelig

Belastingvriendelijk schenken

De erkenning van Stichting Lorenzetti als Cultuur ANBI betekent dat de stichting een erkend goed doel is.
Dit levert belastingtechnisch voordelen op.


Een schenking aan een ANBI kunt u
aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
U mag uw gift ook nog eens
verhogen met 25%, omdat uw aftrekpost een gift aan een Cultuur ANBI betreft.

Daarnaast hoeft Stichting Lorenzetti
geen schenkingsrecht te betalen over de schenkingen die zij ontvangt. Dit betekent dat uw schenking maximaal ten goede komt aan de doelen van de Stichting Lorenzetti.

U kunt uw schenking zonder tussenkomst van een notaris vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met Stichting Lorenzetti waardoor deze als aftrekpost rechtsgeldig is.

U kunt voor deze overeekmomst een mail sturen naar info@lorenzetti.nl.

TERUG NAAR HOMEPAGE LORENZETTI

 

 

 

 

  

Leg uw donatie voor een aantal jaren vast!
Dan is uw Vriendschap van Lorenzetti volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Periodiek schenken ook wel periodieke giften genoemd zijn volledig aftrekbaar voor u als donateur. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met stichting Lorenzetti waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag  te schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker.

Deze overeenkomst zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Soms niet of beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Voor de aftrek van “gewone giften” geldt zowel een drempelbedrag als een maximum dat afhankelijk is van uw inkomen. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Heeft u een fiscaal partner? Ja, dan moet u het inkomen en de giften bijelkaar optellen. Het aftrekbare bedrag mag u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. In veel gevallen komt men niet eens over de drempel of slechts voor een klein gedeelte en zijn giften dus niet of slechts voor een gedeelte afrekbaar.