Vriend van Lorenzetti worden is nu extra voordelig

Belastingvriendelijk schenken

De erkenning van Stichting Lorenzetti als Cultuur ANBI betekent dat de stichting een erkend goed doel is.
Dit levert belastingtechnisch twee voordelen op.


Ten eerste levert de schenking u als donateur mogelijk een belastingvoordeel op.
Een schenking aan een ANBI kunt u in principe aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

U mag uw gift verhogen met 25%, wanneer uw aftrekpost een gift aan een Cultuur ANBI betreft.
Deze verhoging is maximaal € 1.250 per jaar.

Ten tweede hoeft Stichting Lorenzetti geen schenkingsrecht te betalen over de schenkingen die zij ontvangt. Dit betekent dat uw schenking maximaal ten goede komt aan de doelen van de Stichting Lorenzetti.


U kunt uw schenking zonder tussenkomst van een notaris vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met Stichting Lorenzetti waardoor deze als aftrekpost rechtsgeldig is.

U kunt voor deze overeekmomst een mail sturen naar info@lorenzetti.nl.

TERUG NAAR HOMEPAGE LORENZETTI

 

 

 

 

  

Giftenaftrek

Giftenaftrek geniet u als donateur indien u geeft aan een goed doel die door de Belastingdienst is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst betaalt dus onder voorwaarden mee aan uw schenkingen. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst u na de aangifte inkomstenbelasting het verschil terug betaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om zelf meer over te houden of het voordeel mee te schenken aan de ANBI van uw voorkeur.
De Belastingdienst kent voor particulieren 2 soorten aftrekbare schenkingen. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, mogen zij geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de donateur.

1. Volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Periodiek schenken ook wel periodieke giften genoemd zijn volledig aftrekbaar voor u als donateur. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag  te schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker. Vanaf 2014 kan deze overeenkomst zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst.

2. Niet of beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Voor de aftrek van “gewone giften” geldt een drempelbedrag en een maximum die afhankelijk is van uw inkomen. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Heeft u een fiscaal partner? Ja, dan moet u het inkomen en de giften bijelkaar optellen. Het aftrekbare bedrag mag u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. In veel gevallen komt men niet eens over de drempel of slechts voor een klein gedeelte en zijn giften dus niet of slechts voor een gedeelte afrekbaar.