Lorenzetti is een stichting.
Het bestuur wordt gevormd door:
Rob Berkel, voorzitter
Els Snijders-Van den Broek, secretaris
Jules Verschuuren, penningmeester
Mariëlle Brands, lid.

Ga naar het Privacybeleid

Lorenzetti is een zgn. 'cultuur-ANBI'.
Dat betekent dat donaties belastingtechnisch aftrekbaar zijn.
Ga naar ANBI

Ga naar Contact

Ga naar Statuten

Ga naar Jaarrekening