JAARVERSLAG 2016

COLLECTIE AANKOPEN

In 2016 zijn een aantal objecten verworven, o.a.:
- Leendert Blok: 5 grote zwartwit foto's uit 1935 (bloemenstudies).
  Verworven van SBK Breda, na jarenlange bruikleen. (1.750,00).
- Anette Paulsen: Alfabet (2011).
- Ellen Rijk: Getijde / Tide (2004). Drie kleine bootjes. keramiek, parelmoer. (60,00)
- diverse warmtelampen, jaren '60.
- divers aardewerk van duitse porseleinfabrikanten
- uit de nalatenschap van de kunstenaar Willem Vogel (1938-2016) zijn een vijfentwintigtal werken aan de stichting geschonken (tekeningen, grafiek, schilderijen).

COLLECTIE BEHEER EN BEHOUD

Ook dit jaar kon de stichting beschikken over een depotruimte in het voormalige schoolgebouw aan de Nijverstraat 42.
De registratie is verder ter hand genomen.

 

VRIENDEN VAN LORENZETTI

Stichting Lorenzetti had in 2016 41 Vrienden van Lorenzetti.
Deze doneerden elk een bedrag van 25,00 of 30,00 euro.
Als dank werd Cahier 25HC (Valdart 2014) toegezonden.
Eén weldoener doneerde 500,00 euro.

 

LORENZETTI CAHIERS

Cahier 25 is de catalogus van het project VALDART 2014 - Nouvelles Histoires. Dit project was een initiatief van stichting Lorenzetti en vond plaats in de zomer en het najaar van 2014 in het noorden van het departement Meuse in Noord-Frankrijk, met als rode draad het plaatselijke erfgoed en de Eerste Wereldoorlog. De catalogus was een doos met veertig ansichtkaarten van de kunstwerken die door de 16 deelnemende kunstenaars in elf plaatsen en dorpen waren gerealiseerd.
De productie is gefinancierd binnen het Valdart-projec
t.

 


ACTIVITEITEN

18 februari - 10 maart. Pop-up cursus Kunst Kijken
(Van Adam tot blue Band). Gehouden in de Nijverstraat.

April 2016 Twee lezingen over Franciscus
Gehouden in de Nijverstraat.

18 en 19 juni 2016: WeekendMuseum.
In het schoolgebouw aan de Nijverstraat werd gedurende twee dagen een pop-up museum gerealiseerd.
Er werden ruim driehonderd bezoekers verwelkomd.

5 en 7 juli 2016: Rob Berkel is als 'Verzamelaar in de Klas' met onderdelen van 'Het Museum van Onaanzienlijke Dingen' op bezoek geweest bij 12 klassen van de De Visserschool in Breda.

WONDERBOX

Het Wonderbox project werd praktisch ter hand genomen.
Met steun van Stichting Boekenschop en LO-GO Reclame op Maat werden twee prototypen gerealiseerd, een exemplaar Wonderbox Reizend Museum en een Wonderbox Op School-exemplaar.
Stichting Jacques De Leeuw (750,00) en het Prins Bernhard Cultuurfonds (5.000,00) zegden financiële steun voor het project toe.
In samenwerking met Cultuurfonds Tilburg werd een crowdfunding-actie succesvol afgesloten, waarna het fonds de bijeengebrachte gelden verdubbelde. De totale opbrengst bedroeg 5.100,00 euro.

In juni worden in Goirle aan het onderwijsveld van Tilburg en regio de onderwijs-variant van de Wonderboxen gepresenteerd.
In oktober staan ter gelegenheid van de Cultuurnacht Tilburg twee Wonderboxen enkele dagen bij boekhandel Gianotten in de Emmapassage.

MEDEWERKERS
Het medewerkersbestand op 31.12 2016:
- Wijnand Emmen: archief en digitalisering
- Mari van Helvoirt: collectie onderhoud
- Dick Roose: collectie onderhoud en techniek
- Simone Schoonings: collectie registratie
- Dolly Westplat: archief
Alle genoemde medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

BESTUUR:
Ton Wagemakers, voorzitter
Rob Berkel, secretaris-penningmeester
Mariëlle Brands, lid
Jules Verschuuren, lid