HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN 2016 - 2019

Lorenzetti stelt zich ten doel kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Uitgangspunt daarbij is de collectie.
Deze wordt ingezet bij tentoonstellingen en publicaties.

De komende jaren zal hierbij sterk worden ingezet op het project Wonderbox dat kunst en cultuur op een laagdrempelige manier presenteert in de stad, in de zorg en in het onderwijs.

De publicaties zullen meer dan voorheen aansluiten bij de collectie.

De collectie zelf wordt - waar financieel mogelijk - uitgebreid met items die inzetbaar zijn in het project Wonderbox.

Bij promotie en publiciteit wordt gebruik gemaakt van de goede contacten in met name de Tilburgse media.

Er wordt gestreefd naar uitbreiding van het bestand Vrienden van Lorenzetti.