Stichting Lorenzetti is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Cultuur ANBI). Dit maakt het voor u fiscaal zeer aantrekkelijk om geld aan Stichting Lorenzetti te schenken en zo Stichting Lorenzetti te steunen.
Giften en schenkingen aan organisaties met een ANBI-status zijn voor de belasting aftrekbaar.

Donaties zijn fiscaal aftrekbaar

Tot 75% van de schenking is fiscaal aftrekbaar (tot een maximum, zie tekst hiernaast) en kunt u tot wel 65% van uw schenking terug krijgen via de belasting.

Wilt u een donatie voor viijf jaar vastleggen, dan is een 25% extra giftenaftrek mogelijk.

Meer over giftenaftrek hier

TERUG NAAR HOMEPAGE LORENZETTI