Een Engel in je Kamer
De Maria boodschap in de kunst

   

Het bijbelverhaal van de Maria-boodschap, waarin Maria van de engel Gabriël te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus zal worden, heeft talloze kunstenaars geïnspireerd tot het maken van zgn. 'Annunciatie'-schilderijen.
De vertelling (beschreven in het bijbelboek Lucas) is een van de sleutelverhalen in de Bijbel.

De bloeiperiode van de Annunciaties ligt in de veertiende en vijftiende eeuw. Vrijwel alle grote Italiaanse schilders hebben het thema in hun schilderijen gebruikt: Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Simone Martini en Fra
Angelico.

Maar ook hedendaagse kunstenaars werden en worden erdoor geïnspireerd, van David Hockney tot aan de Franse cineast Jean Luc Godard. Zelfs zangeres Whitney Houston 'is' Maria in een van haar videoclips.

Aan de hand van dit thema is goed te volgen hoe, ten tijde van de Renaissance, de Bijbel en God als leidende thema's voor de kunst verdwijnen en vervangen worden door andere onderwerpen.

24 pagina's, 23 x 25 cm. Veel afbeeldingen.

 

 

 

 

 

Een Engel in je Kamer
Lorenzetti Cahier 1
December 2000
ISBN 90-806155-1-X
Prijs: € 12,00
(Vrienden van Lorenzetti 6,00)


Klik hier voor bestellen.