LORENZETTI BOEKEN
O P  H E T  L IJ F  G E S C H R E V E N
Letters op lichaam en kleding / Body, text and fashion


     


Letters op kleding enlichaam zijn een niet meer weg te denken verschijnsel.
Tekst T-shirts, logo's op kleding, tattoos, hennaschilderingen, al deze aspecten van body-en fashiontext komen aan bod.
Uitvoerige uitgave met honderden foto's.
I.s.m. Museum Scryption.

84 pagina's full-color, formaat 21x21 cm, met zeer veel afbeeldingen.

OP HET LIJF GESCHREVEN - Letters op kleding en lichaam

Lorenzetti Boek 5
ISBN 978-90-74242-14-1

Prijs: 20,00 (excl. bezorg- en handlingkosten)
Vrienden Van Lorenzetti betalen slechts 15,00

BESTELLEN:
Maak 20,00 (15,00) plus 4,50 = 24,50 (19,50) over op
bankrekening NL12 INGB 0007 8686 38 tnv Stichting Lorenzetti, Tilburg.
Vermeld de naam van het boek en uw adres, als dat nog niet bij Lorenzetti bekend is.

MEER BOEKEN

TERUG NAAR HOMEPAGE LORENZETTI