CULTURELE BIBLIOTHEEK

J A A R S T E N E N  F R A N K R IJ K
Traditie in jaartallen


Overal in Frankrijk, maar vooral in de dorpen, treft men boven de deur het jaartal aan van de bouw van het huis. Vaak zijn het losse stenen, maar soms wordt het jaartal - al dan niet
gecombineerd met enige decoratie - rechtstreeks in het
cement gemodelleerd.
Soms worden naast het jaartal ook de initialen van de bouwer of eigenaar van het huis weergegeven.

Dit boek geeft een greep uit de honderden jaartallen die boven de Noordfranse deuren zijn te vinden.

JAARSTENEN FRANKRIJK - Traditie in jaartallen
26 grootformaat pagina's met zeer veel illustraties.
Kloek formaat: 30 x30 cm.
ISBN: 97-890-74242-24-0
Prijs: 22,50
(excl. bezorg- en handlingkosten)
Vrienden Van Lorenzetti betalen slechts 17,50

BESTELLEN:
Maak 22,50 (17,50) plus 6,75 = 29,25 (24,25) over op
bankrekening NL12 INGB 0007 8686 38 tnv Stichting Lorenzetti, Tilburg.
Vermeld de naam van het boek en uw adres, als dat nog niet bij Lorenzetti bekend is.

MEER BOEKEN

TERUG NAAR HOMEPAGE LORENZETTI