LORENZETTI BOEKEN
H E T   A P E N S T A A R T J E
Een teken met negen levens


     
 


Auteur Hans van Keken neemt ons mee op de zoektocht naar de herkomst en alle toepassingen van het apenstaartje. Het heeft een lange geschidenis die teruggaat via de toetsenborden van Amerikaanse typemachines en een Nederlandse schrijfwijze in de zeventiende eeuw tot Spaanse en Italiaanse gewichts- en inhoudsmaten in de Middeleeuwen.
En, heeft een aap eigenlijk wel een apenstaartje?
Uitgave i.s.m. Museum Scryption.

60 pagina's, formaat 21x21 cm, met zeer veel afbeeldingen.

HET APENSTAARTJE - Een teken met negenm levens

Lorenzetti Boek 14
ISBN 978-90-74242-
26-9
Prijs: 20,00 (excl. bezorg- en handlingkosten)
Vrienden Van Lorenzetti betalen slechts 15,00

BESTELLEN:
Maak 20,00 (15,00) plus 4,50 = 24,50 (19,50) over op
bankrekening NL12 INGB 0007 8686 38 tnv Stichting Lorenzetti, Tilburg.
Vermeld de naam van het boek en uw adres, als dat nog niet bij Lorenzetti bekend is.

MEER BOEKEN

TERUG NAAR HOMEPAGE LORENZETTI