n

Boekpresentatie
'ANNUNCIATIE'

 

Deze presentatie vond plaats op
Woensdag 22 maart 2023
in de kapel van de Zusters van Liefde van
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
aan de Oude Dijk in Tilburg.
 
Na een welkom door Zuster Mariëtte Kinker, Provinciaal Overste, en een korte introductie door de auteur, Rob Berkel, hield mevrouw Anita van Abeelen, namens de heer Karel Bergmans, voorzitter van het Gilde OLV Maria ter Nood, een korte uiteenzetting houden over de Mariabeleving in deze tijd.

De auteur van het boek, beeldhistoricus Rob Berkel, belichtte één aspect
uit het rijke beelduniversum van de Maria Boodschap: het boek dat Maria aan het lezen is.

Tussendoor brachtt een klein koor o.l.v. Sonja van den Dries
enkele Marialiederen ten gehore.

Daarna werd het eerste exemplaar van deze publicatie aangeboden aan
mgr. G.J.N. (Gerard) de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch.
 

Na de presentatie was er een informeel samenzijn.

Met dank aan de Zusters van Liefde voor hun bereidwillige medewerking.

Foto's: Joep Eijkens

NAAR HET BOEK 'ANNUNCIATIE'