LORENZETTI BOEKEN

H E T   A B C  V A N  J A P A N
 Schrift en schrijven in een fascinerend land


HET ABC VAN JAPAN
behandelt alle aspecten van het schrift en het schrijven in Japan:
de Chinese en Japanse karakters, de schrijfstijlen, de schrijftechnieken, de schrijfmaterialen,
het westerse alfabet in Japan, het drukwerk.

96 pagina's 21x21 cm. Zeer veel illustraties.

ISBN 90-75159-18-8

Prijs 25,00 (Vrienden van Lorenzetti betalen 20,00
Excl. bezorg- en handlingkosten)

BESTELLEN:
Maak 25,00 (20,00) plus 4,25 = 29,25 (24,25) over op
bankrekening NL12 INGB 0007 8686 38 tnv Stichting Lorenzetti, Tilburg.
Vermeld de naam van het boek (Het ABC van Japan)
en uw adres, als dat nog niet bij Lorenzetti bekend is.

VOORBEELDEN

MEER BOEKEN

TERUG NAAR HOMEPAGE LORENZETTI