Lorenzetti Cahier 19

 

The Third man bestaat niet
De onvermoede betekenis van een klassieke film noir

The Third Man is een klassieke zwartwit film uit 1949, in de
regie van Carol Reed naar een scenario van Graham Greene.

Naast het spannende verhaal van de jacht op een misdadiger
biedt de film verschillende 'lagen' die een dieper inzicht geven
in de gebeurtenissen, zowel letterlijk als figuurlijk.

Er is echter één psychoanalytische laag, tot nog toe onontgonnen, die de werkelijke betekenis van de film blootlegt.
In dit Cahier ziet u waarom.

12 pagina's, 25 x 23 cm
.

The Third man doesn't exist
The hidden meaning of a classic film noir

The Third Man is a classic movie from 1949, under the
direction of Carol Reed, after a script of Graham Greene.
Besides the thrilling story of the hunt at a criminal racketeer,
the movie offers various 'layers' that give deeper insight in the events, both literally as figurative
.
One psycho-analytic layer however, hitherto uncleared,
reveals the real meaning of the film. In this book you can see why.

     
The Third Man
Lorenzetti Cahier 23
April 2013
ISBN 978-90-74242-00-4
Prijs: € 11,00

Klik hier voor bestellen.
Order here