San Miniato cemetery, Florence.

 


Photo: R.Berkel | Lorenzetti Collection