Lorenzetti Cahier 3

 

De Chesus Factor -
Het beeld van een mythe

De Chesus factor is een beeldessay over twee beroemde foto's van Che Guevara die elk op een andere manier hebben bijgedragen
tot de mythevorming rondom deze Latijnsamerikaanse revolutionair.

Hoe komt het dat deze foto's zo'n invloed hebben? Haken zij aan bij voorstellingen die wij kennen uit de geschiedenis van de kunst,
of is het juist andersom, zijn het universele beelden die bewust - en onbewust - door kunstenaars worden gebruikt?

In De Chesus Factor wordt de route gevolgd die beide foto's hebben afgelegd en die hebben geleid tot de cultstatus van Che Guevara,
de rechterhand van Fidel Castro in de Cubaanse revolutie.


The Chesus Factor
The image of a mythical man

The Chesus factor is a essay in images about two famous
photographs of Che Guevara.

Both have in their own way contrubuted to the myth-forming
upon this Latin-American revolutionary hero.

See more here

       
De Chesus Factor
Lorenzetti Cahier 3
September 2001
ISBN 90-806155-2-8
Pric
e: € 7,50
Klik hier voor bestellen.
Order here