Lorenzetti Cahier 17

 

Le Chemin de Fer
Het verhaal van Ligne 19: Lerouville - Sedan

Frankrijk was ooit doorsneden met een fijnmazig netwerk aan spoorwegen. Een van deze afgedankte en vergeten lijnen,
Ligne 19 in Noordoost Frankrijk, wordt in dit Cahier belicht.
De nadruk ligt op de geschiedenis van de lijn, die een cruciale
rol heeft gespeeld in de Eerste Wereldoorlog, en het erfgoed
aan stations en spoorhuisjes langs de lijn.

Dubbeldikke uitgave.
40 pagina's, 21 x 21 cm.

Le Chemin de Fer
The story of Ligne 19: Lerouville - Sedan

Once hundreds of railway lines criss-crossed Fance.
One of these forgotten and abandoned lines, Ligne 19 in the
north-eastern part of France, is highlighted in this book.

       
Le Chemin de Fer
Lorenzetti Cahier 17
September 2008
ISBN 978-90-74242-05-9
Prijs: € 15,00

Klik hier voor bestellen.
Order here