Lorenzetti Cahier 10 11

 

Het Labyrinth
Dwalen tussen Hemel en Aarde

In een leegstaande voormalige leerfabriek in Tilburg vond in het najaar van 2003 een grote tentoonstelling plaats rond de wereld van de stichting Lorenzetti.
Op vijf verdiepingen werden De Onderwereld, De Aarde, De Zee, De Stad en De Hemel gepresenteerd.
Cahier 11 is de catalogus van dit evenement, met een greep
uit de honderden items van deze mega-presentatie.
Cahier 11 is een CD met de betreffende muziek.


The Labyrinth
A journey between Heaven and Earth

In 2003, in an abandoned factory in Tilburg, an exhibition took place concerning the Lorenzetti universe. In five stories there
were p[resented The Underworld, The Earth, The Sea, The City and The Heaven.
Cahier 10 is a report of this event, Cahier 11 is a CD with the music involved..

       
Het Labyrinth -
De Catalogus
Lorenzetti Cahier 10
Augustus 2003
ISBN 90-806155-7-9
Prijs: € 10,00

Klik hier voor bestellen.
Order here