Lorenzetti Photo Twins
Beeldrijm:  
                              The flight into Egypt
De vlucht naar Egypte


Egyptian children. Egyptische kinderen.
Newspaper clipping. Krantenknipsel.


Rembrandt van Rijn: The flight into Egypt, 1627 De vlucht naar Egypte, 1627.
Musée des Beaux-Arts de Tours.

 

 

 

 

MORE PHOTO TWINS IN THE ARCHIVE / MEER BEELDRIJM IN HET ARCHIEF